Profil

Siden jeg i 1999 blev juridisk kandidat fra Aarhus Universitet, har jeg beskæftiget mig indgående med strafferet – både som forsvarer og som underviser i faget ved Københavns Universitet. Jeg har derfor både praktisk og teoretisk et indgående kendskab til området. 

Fra begyndeksen af min karriere har jeg beskæftiget mig med alle typer af sager inden for den klassiske strafferet, herunder sager om tyveri, bedrageri, narkotikakriminalitet, volds- og drabssager. Desuden har jeg en betydelig erfaring med sager om økonomisk kriminalitet, herunder større bedragerikomplekser, sager om momskarruseller, insider- og kursmanipulationssager mv. Senest har jeg medvirket som forsvarer i bl.a. Se & Hør-sagen, Parken-sagen, ATEA-komplekset samt virket som bisidder i Tibetkommissionen.

I kraft af min brede praktiske erfaring med straffesager er jeg et godt bud på en forsvarer, der med juridisk og menneskelig indsigt kan styre dig gennem et sagsforløb – lige fra en sigtelse til sagens endelige afslutning. Jeg har stor erfaring i procedure og har ført sager ved alle landets domstole og EU-domstolen. Jeg fik møderet for Højesteret i 2008 og har jævnligt sager i Højesteret.

Ved siden af mit arbejde som forsvarer har jeg siden 2009 rådgivet både foreninger og enkeltpersoner om ophavsret. Jeg leder Det Juridiske Sekretariat i Lautrupsgade, der er fælles juridisk sekretariat for de tre komponistforeninger, DJBFA, DPA og DKF. Gennem dette arbejde har jeg oparbejdet en meget høj specialviden inden for rådgivning af komponister, musikere og andre ophavsmænd. Jeg har med stor succes ført en række principielle sager om ophavsret.

Medlemskaber og tillidshverv

 • Strafferetsudvalget 2017-
 • Beneficeret advokat ved Københavns Byret og Østre Landsret
 • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
 • ECBA (European Criminal Bar Association)
 • Foreningen for Entertainment- og Medieret
 • Dansk Selskab for Ophavsret
 • Bestyrelsesmedlem i Natasjas Mindefond
 • Foreningen Højesteretsskranken
 • Suppleant i DBU’s Appelinstans

 


CV
Født 1973
Advokatbeskikkelse 2002
Møderet for Højesteret 2007

Beneficeret advokat ved Københavns Byret og Østre Landsret 2015

 • 2019-: Selvstændig advokat med speciale i strafferet og ophavsret
 • 2010: Partner, Nyborg & Rørdam Advokatfirma
 • 1999 – 2010: Ansat i Nyborg & Rørdam Advokatfirma
Uddannelse
 • 1999: Cand.jur., Aarhus Universitet
 • 1997-1999: Stud. jur. hos Advokatfirmaet Uffe Baller, Aarhus
Undervisning
 • 2007 - 2013 : Undervisningsassistent i strafferet på Københavns Universitet
Sprog: Dansk og Engelsk
28 10 96 37
casper@calaw.dk

Min profil på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/casper-andreasen-3873665/