Det med småt

ADVOKATSAMFUNDET OG PRISOPLYSNINGER:

Advokatanpartsselskabet Casper Andreasen CVR-nr 33077734 er ejet af advokat Casper Andreasen, der er beskikket af Justitsministeriet. Jeg er medlem af Advokatsamfundet.

Mit salær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Timetaksten ændres en gang om året. Hvis du bliver dømt, skal du oftest betale staten det udlagte salær. Hvis du bliver frifundet, betaler statskassen mit salær. Du kan læse mere om taksterne på www.domstol.dk. Du modtager som klient et detaljeret klientbekræftelsesbrev, hvor der gives detaljerede prisoplysninger.

I andre sager end straffesager aftales salæret nærmere inden arbejdet påbegyndes. Det samme gælder, såfremt jeg bliver privatantaget forsvarer.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af retsplejelovens regler om god advokatskik, ligesom jeg er underlagt de advokatetiske regler. Du kan læse mere på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters adfærd og salær m.v. behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Advokatanpartsselskabet Casper Andreasen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

FORSIKRING OG BANKOPLYSNINGER:

Advokatanpartsselskabet Casper Andreasen er ansvarsforsikret hos CNN/HARDY, Hammerensgade 6, 1267 København. Forsikringen dækker al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Min bank er Danske Bank, Holmens Kanal 1, København K.

Reg-nr: 3409 Konto-nr: 12793766

IBAN: DK2930000012793766

SWIFT: DABADKKK

Persondatabeskyttelse

Advokatanpartsselskabet behandler som dataansvarlig personoplysninger, dog alene når det tjener et saglige formål i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven.

Der behandles således kun oplysninger, herunder deling af oplysninger med andre, når det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Dette kan være tilfældet, når der skal handles til varetagelse af en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Advokatanpartsselskabet har rutiner, der sikrer en ansvarlig behandling af personoplysningerne, ligesom personoplysninger slettes, når de ikke længere har saglig relevans.

Det følger af Advokatanpartsselskabets slettepolitik at personoplysninger slettes senest 10 år efter afslutningen af en sag. Det skyldes bl.a. hensyn til rådgiveransvar og lovgivningens regler om forældelse.

I straffesager makuleres eller returneres sagens akter til domstolene straks efter sagens afslutning.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig Advokatanpartsselskabet er i besiddelse af, og til i overensstemmelse med lovgivningen at få slettet eller begrænset behandlingen af personoplysninger om dig selv.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Advokatanpartsselskabet behandler dine oplysninger på. Du finder kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk

Skriv til casper@calaw.dk hvis du har spørgsmål om Advokatanpartsselskabets persondatapolitik.

Kreditering
Portrætbilleder på hjemmesiden er taget af fotograf Jesper Schjødt-Agergaard.