Om Straffesager

RING 28 10 96 37

KONTAKT MIG HURTIGST MULIGT!

Det vil oftest være en god idé at kontakte en forsvarer så tidligt som muligt i straffesagens forløb. Hvis du er eller skal sigtes i en straffesag, kan du selv vælge den advokat, du ønsker beskikket som din forsvarer. Du kan også senere vælge at skifte forsvarer, hvis du ønsker det. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt får kompetent bistand til din sag.

Du er altid velkommen til at ringe til mig, hvis du vil tale om en sag eller et strafferetligt problem. Det er en naturlig del af min rådgivning at tale med dig om sagen og dens problemstillinger, om juraen i sagen, om hvordan en eventuel politiafhøring foregår, samt hvordan en retssag forløber fra den starter til der bliver afsagt endelig dom. Hvis du nægter dig skyldig, kæmper jeg altid målrettet for at opnå en frifindelse. Hvis sagen fremmes som en tilståelsessag, hjælper jeg med at få den mildest mulige dom. Såfremt sagen skal ankes, rådgiver jeg dig også omkring fordele og ulemper ved en anke.

Jeg har møderet for Højesteret, og kan føre din sag hele vejen, hvis det bliver nødvendigt. Alt hvad vi taler om er fortroligt, og jeg er underlagt en streng tavshedspligt.

Pårørende er velkommen til at kontakte mig, men på grund af min tavshedspligt kan jeg ikke tale om sagen med andre end min klient. Jeg hjælper gerne pårørende med praktiske problemer, såfremt dette er nødvendigt.